White Lotus Divinity Almere

1-Muladharachakra

(c)Amrita-1_Muladharachakra

2-Svadhisthanachakra

(c)Amrita-2_Svadhisthanachakra

3-Manipurachakra

(c)Amrita-3_Manipurachakra

4-Anahatachakra

(c)-Amrita-4_Anahatachakra_j.peg

5-Vishuddhichakra

(c)Amrita-5_Vishuddhichakra

6-Ajnachakra

(c)Amrita-6_Ajnachakra

7-Sahasrara

(c)Amrita-7_Sahasrara

Nulpuntenenergie

Lezing Sri Mahant Sadhvi Amritananda Giri over het Nulpunt 1-10-2005
Vanaf het moment dat ik wist dat ik White Lotus Divinity ging opzetten heb ik gecontempleerd en gemediteerd op de energie daarvan. En ik ontdekte dat gelegenheid scheppen voor iets nieuws, doet vaak het oude gronden en daardoor het nieuwe in beweging zetten. Er is geen dag voorbij gegaan dat ik er niet mee bezig geweest ben, waardoor ik veel kon ontdekken over de soort energie en ook energie in z’n algemeenheid en de bron van energie in z’n algemeenheid.

Mijn kundalini begon te stromen toen mijn rug gekraakt werd op m’n 35e jaar.
Het bleek dat m’n rug op vier plekken geblokkeerd was en na de tweede behandeling begon de energie weer te stromen. Ik kreeg direct heldere dromen en één van de eerste dromen was, dat ik samen met iemand door een vergrootglas keek naar de oorsprong van het leven. Ik realiseer me dat deze droom van 23 jaar geleden nu een grondvlak en realiteit voor me is. Terugkijkend heb ik verschillende lichtpunten, parels aan de ketting, gezien die geleid hebben naar nu, naar White Lotus Divinity. Met die droom begon het vormingsproces, waarbij ik de verlichtende dromen uit m’n jeugd even oversla.

Voor mijn 40e jaar had ik nog een belangrijke droom, waarin ik op de schoot uitgenodigd werd van een heel oude man, met een huid als perkament. Deze man was miljoenen jaren oud. In die tijd durfde ik nog niet op zijn schoot te gaan zitten, maar nu wél! Dat kan ook niet anders, want deze symbolische ‘Oude der Dagen’ is het grondvlak van m’n bestaan. Daar zal ik straks nog dieper op in gaan. Dit zijn dus al twee leidraden: de oorsprong van leven en de Oude der Dagen, de Heer der Wereld en tevens de Eeuwige Jongeling: Sanat Kumara.

Daarnaast heb ik vanaf het begin van mijn spirituele ontwikkeling een open kanaal gehad waarin de Meesters van het Licht hun inspiraties gaven, dus al vanaf m’n 35e jaar. Ik weet dat Meester Jezus een krachtige begeleider van me is. Dit is verworven positief karma, wat me ooit in een meditatie is overgedragen. Maar meerdere opgevaren, transcendente en ook levende Meesters hebben me begeleid. Meester El Morya heeft o.m. geholpen om het kanaal dat ik ben te vormen. Ook Meester Saint Germain heb ik meerdere malen waargenomen. Daarnaast verscheidene Oosterse Meesters, zoals Ramana Maharshi, Paramahansa Yogananda, Sri Yukteswar, Babaji, Shirdi Sai Baba en Sathya Sai Baba. Dit staat buiten de inspiratie van andere kosmische vormen, zoals de Christus, Boeddha, Shiva, Krishna, Rama, Ganesha, Quan Yin, Maria et cetera.

In een palmbladbibliotheek in India, dat bestaat uit eeuwenoude teksten over het pad van je ziel op aarde, stond al beschreven dat ik een kanaal voor vele Meesters ben. Dit heeft een bodem in het feit dat ik de vormloze God bemediteer. Het stelt hoge eisen om een kanaal voor de Meesters te zijn, want wat je constant offert is je ego. Daarin vind ook de vorming van je persoonlijkheid plaats. Het heeft te maken met alles in het dagelijkse leven vanuit het Hoger Zelf te doen. Niet alleen tijdens het volgen of geven van workshops. Juist in het dagelijkse leven dien je constant gewaar te zijn van het Ware Zelf, je Atman, zodat je uiteindelijk in alles van hieruit handelt, denkt en voelt. Dat is discipline, doelgerichtheid, nauwkeurigheid en standvastigheid. Deze kwaliteiten verwerf je in je persoonlijkheid. Vooral door toetsing in het dagelijkse leven kom je tegen of de vorming van je persoonlijkheid voortgang vindt. Ik heb mezelf menigmaal als een poppetje van klei gevoeld, dat constant gevormd en gekneed werd. Op een gegeven moment zijn er duidelijke ervaringen geweest dat ik de ‘bruid van Christus’ was. In die tijd ging ook m’n kundalini stromen. Ik voelde me bij wijze van spreken getrouwd met de Christus. Dit waren allemaal fasen waarin een bepaalde inwijding doorlopen werd
en het waren kenmerken van spirituele groei.

Op een gegeven ogenblik begon ik elke keer als ik gedachtes aan anderen had pijn in m’n hoofd te krijgen. In de tussentijd was m’n kundalini al ontwaakt, waardoor de inhoud van m’n chakra’s kenbaar werden. Naast het spirituele bewustzijn werden ook vele onbewuste inhouden en herinneringen aan vorige levens en restverwerkingen ervaren. Bovendien kwamen alle onvolkomenheden in m’n karakter ook nog eens extra naar voren. Ik begreep één ding heel goed: ik moet aan m’n karakter werken, want alleen als je karakter goed gevormd is, wat je persoonlijkheid maakt, dan pas kun je zijn wie je werkelijk bent. De pijn in m’n hoofd maakte me er elke keer gewaar dat mijn gedachten van het Niets of de Leegte afdwaalden en dat er iets of iemand in mijn gedachte was dat niet overeen kwam met m’n Ware Wezen en daardoor niet de Leegte was. Daarin werd ik verder gevormd. Dat was een belangrijk gegeven, want mijn kundalini ervaring was die van de Leegte. Het grondvlak van een kundalini ervaring kan extatische vreugde zijn, kan gelukzaligheid zijn, kan een stroom van liefde zijn, kan wijsheid zijn, maar bij mij was het de Leegte. Leegte en Stilte. Dus ik weet dat dit in meditatie ook mijn platform is. Vreugde, gelukzaligheid en liefde waren vóór de totale kundalini ontwaking al ervaren.

Nu begrijp ik dat de fase van mentale training te maken had met een inwijding door Sanat Kumara. Net zoals je eigen Ziel de eerste inwijder is en de Christus de tweede inwijder, die je in eerste instantie naar naastenliefde begeleidt, waarin je karakter gevormd wordt. En in tweede instantie naar onbaatzuchtige liefde, waarin een verdere scholing van de ziel plaats vindt in het ervaren van de liefde van de ziel, van de Christus en van God in je hart. Daarna komt als Derde Inwijder Sanat Kumara, die het denkvermogen verlicht. Dit is heel belangrijk, want Sanat Kumara geeft de Grote derde, vierde en vijfde Inwijding. Mijn denken werd dus steeds meer getraind waardoor het voor mij op een gegeven moment heel gemakkelijk werd om contact met de Leegte te hebben. Ook al ben ik actief in het gewone dagelijkse leven, de Leegte is constant aanwezig. Dit is ook de reden waarom ik mij vooral tijdens inwijdingsdagen niet meer in bepaalde verwachte omhelzingen begeef, want de Leegte voedt en geeft alles wat nodig is. Bij veel mensen zijn bij een omhelzing vooral het tweede en derde chakra actief uit een behoefte aan acceptatie en onvervulde verlangens. Zonder dat men er erg in heeft worden dan emoties en energieën overgenomen. Het draagvlak voor een omhelzing is
vaak een verlangen in plaats van werkelijk iets met elkaar delen. Ik dien het veld van Leegte vrij te houden, vooral bij inwijdingen, meditatieavonden en het geven van workshops. In het gewone dagelijkse leven geldt dan vaak weer niet, omdat je je dan in een andere dimensie begeeft.

Punt van Leegte – het Nulpunt. Het Nulpunt waar alles in aanwezig is.
Waarin + en – in elkaar zijn opgelost. De Leegte waarin alles in potentie aanwezig is.
Een jaar of tien geleden, tijdens het zingen van een improvisatie, zag ik in het Universum een Leegte, een nulpunt en ik zag de enorme dynamiek die daarin aanwezig is: de potentie van de Geest daarachter. De Grote Geest daarachter die we de Schepper, de Creator noemen, de ‘Ene Wiens Naam Niet Genoemd Kan Worden’. De Leegte waar mannelijk en vrouwelijk in elkaar opgeheven zijn, in totale eenwording en oplossing. Waarin Donker en Licht als kosmische krachten in elkaar opgelost zijn. Waarin elk tegendeel wat bestaat, het yin en yang, in elkaar opgelost is. Ik heb ooit één persoon gezien die ik als eerste zag lopen in de Leegte. Dat was Sri Sathya Sai Baba, toen ik voor het eerst in Puttaparthi was. Ik zag een Leegte om hem heen. Hij verbleef in die Leegte en alles om hem heen werd vanuit een bepaald soort licht in beweging gezet. Binnen deze beweging zag ik weer andere bewegingen: er werden kleine universa gecreëerd door de mensen zelf. Dit had niets meer met Sathya Sai Baba te maken, maar met creatie uit de eigen verlangens en fantasieën van de mensen zelf. Maar ik nam ook een groep mensen waar, die wel in contact stonden of reageerden op zijn Leegte: dat zijn de ware zoekers en discipelen die alleen naar Waarheid willen groeien. De Leegte ben ik meer tegengekomen, ook bij Gopala Krishna, zij het in een andere vorm.

Verder heb ik vanaf m’n 35e regelmatig via de pendel ontvangen dat ik een geleider ben van avatar energie. Ik heb hier nooit iets van geloofd, totdat ik me ging verdiepen in Sanat Kumara. De grond van mijn bestaan. En ik begreep ten volle dat vanuit manifestatie niet de Aarde mijn grond is, maar het bewustzijn, de kracht, de potentie, de begeleiding van Sanat Kumara. Want Hij is de Heer der Wereld, hij is de Logos van de Aarde. Hij is de Maha Guru van alle Avatars, alle Meesters, alle Yogi’s. Er is geen Avatar, geen Meester, geen Yogi, geen Zelfgerealiseerde, geen Verlichte, geen Heilige of spiritueel zoekende die geen contact met Sanat Kumara heeft. Dat ontdek je dan op een bepaald moment in je bewustzijn, in het centrum van je hart waar ook de Christus en de Boeddha zijn.

Waar al degenen in wezen aanwezig zijn die de grond van hun bestaan vinden in de Logos van de Aarde, in Sanat Kumara. Het is Zijn Taak om de evolutie van de Aarde, van dit Zonnestelsel en van het Planetaire Leven, waar we als mensheid deel van uitmaken, in stand te houden, te scheppen en te vernietigen. De trimurti Brahma, Vishnu en Shiva zijn in Hem vertegenwoordigd in een heel specifieke taak vanuit de Grote Geest achter de Leegte, achter het Nulpunt. De geschriften zeggen dat Sanat Kumara18,5 miljoen jaar geleden deze taak om de Aarde evolutie onder zijn hoede te nemen en daarmee de hele mensheid, gekregen heeft. En om van daaruit de Logos van de planeet Aarde te zijn. Hij kwam van Venus, wat de zusterplaneet van de Aarde is, samen met 144.000 opgevaren Meesters. Een klein aantal daarvan hebben toen de Lichtstad Shamballah gecreëerd, de verblijfplaats van de Hiërarchie van Meesters op de Aarde. Wat ik innerlijk ontdekte heb ik later ook in teksten teruggevonden heb. Als eerste heb ik het Nulpunt verinnerlijkt: het + en – punt die in elkaar opgelost zijn.

Christus Jezus die sprak over ‘de Vader in mij’ heeft niet alleen de Vader Schepper bedoeld, maar ook de Vader van de Aarde, want die twee horen bij elkaar en zijn één met elkaar. Met de Vader in de Hemel wordt in verband met de aarde evolutie dus ook Sanat Kumara, de Vader in de Aardehemel bedoeld. Daarboven staat God de Vader, Ishwara, die Sanat Kumara als bewustzijnskracht mee gevormd heeft en naar de Aarde gezonden heeft. Deze twee ‘Vaders in de Hemel’ horen bij elkaar. Het bewustzijn van Sanat Kumara is onvoorstelbaar groot. Zijn liefde is zo groot dat hij zijn eigen voortgang in evolutie, want ook deze bewustzijnsvorm groeit verder, ter zijde gezet heeft om de Aarde en het Planetaire Leven te dienen. En vooral evolutie in stand te houden. Met evolutie bedoel ik dan evolutionaire en spirituele groei. In meditatie zag ik dat er vóór die 18,5 miljoen jaar geleden op Aarde een ongeordend en chaotische periode was,zonder evolutionaire ordening. Pas vanaf het moment dat Sanat Kumara de leiding kreeg om te scheppen, in stand te houden en te vernietigen, kwam er voortgang en ordening in de evolutie. Net zoals jij een ziel of Atman hebt, heeft ook Sanat Kumara een Atman, een bezieling en die bezieling noemen wij als mens ‘het planetaire leven’. Dat is zijn bezieling: daarin zit alles van de hele evolutie, van het begin der tijden tot aan het einde der tijden in. Dat is bijna ongelofelijk. Je kunt Hem in wezen ‘de God in de Hemel’ noemen. De God in onze directe Hemel waardoor we mens zijn en een ziel hebben. Maar natuurlijk gaat daar nog iets boven uit: Ishwara, God van dit universum, evenals de Schepper van ‘Al Wat Is’, de Creator, mijn Heer en Meester. Dan kom ik op een volgende parel in m’n leven.

Ik ben ook een periode verbonden geweest met Malva Meditatie; dat werd geleid door een dieptrance medium, Lex Persoon. Tussen mijn 35e en 40e jaar ging ik regelmatig naar de dieptrance lezingen van Malva Meditatie. Op mijn 35e volgde ik daar een cursus magnetiseren wat vanuit de astrale wereld doorgegeven en geleid werd. Lex trad dan uit zijn lichaam en zijn geleidegids, broeder Astra, trad in.

Ik was in die tijd de jongste deelneemster. Op een gegeven moment werd iedere aanwezige gekwalificeerd als een A, B of Y kracht. Je zou dit drie krachten kunnen noemen die de bezielde mens in zich heeft om te manifesteren. Een A-kracht vertegenwoordigt de Goddelijke Wil: dat is iemand die een leidinggevende functie kan hebben. Is een A-kracht genezer of therapeut, dan kan men heel gemakkelijk ‘nee’ zeggen. Zij kunnen ‘genoeg is genoeg’ hanteren en kunnen iemand gemakkelijk op eigen benen terugzetten, ongeacht wie ze tegenover zich hebben. Een B-kracht is werkzaam via de wet van magnetisme, via aantrekking en afstoting. Deze personen moeten een gevoelsverbinding met iemand hebben willen zij goed met iemand kunnen werken. Dat zijn mensen die vaak na een paar jaar magnetiseren een tijdje of helemaal moeten stoppen omdat ze teveel hebben overgenomen van hun cliënten. Ze zijn overbetrokken bij een ander, maar kunnen toch heel goed werk doen omdat ze vanuit een gevoelsband veel kunnen geven. Zij geven echter wél vanuit hun eigen levensenergie. Een Y-kracht is zowel een A als B kracht. Boeddha en Jezus waren Y-krachten. Zij vertegenwoordigden de Goddelijke Wil en kunnen zowel leider, leraar, healer als therapeut zijn. Iedereen kreeg de betreffende kracht van Lex Persoon, alleen mij sloeg hij over. Dit gebeurde voor het ontwaken van mijn kundalini en ik was nogal verlegen, dus de dag ging voorbij. Bij het afsluiten van de dag wilde ik het toch wel heel graag weten en ik stak mijn vinger omhoog en zei dat ik nog niet wist welke kracht ik ben. Lex sloot echter rustig de dag af en toen hij daarmee klaar was draaide hij zich plotseling naar mij toe en zei ‘jij bent een Y-kracht vanuit je hart.’ Het werd door mij voor kennisgeving aangenomen, omdat ik dit eerst in mijzelf wilde ontdekken en integreren. Een Y-kracht is een transcendent kanaal. Deze kracht zit ook in het Yod van de Amrita Inwijdingen en het Od van de White Lotus Divinity. Het visioen voor het creëren van het Od was, dat ik in de handen van Christus zat. Onder zijn handen was de Aarde en boven mijn hoofd het Licht. Dit is stilistisch en symbolisch weergegeven in het Od.

Alle parels en boodschapjes van buitenaf begin ik te begrijpen, want als je goed naar het Nulpunt kijkt dan zou je kunnen zeggen: alles bestond in eerste instantie uit ‘nul’, dat keerde zich binnenste buiten in de ‘Big Bang’ en alle potentie kwam naar buiten en het Bewustzijn van de Eerste Grote Scheppende Geest zat daarin. In deze tijd zeggen we: er ontstonden tachyonen. Maar ik weet dat er vóór de tachyonen nog iets anders is. De tachyonenergie draagt de blauwdruk van elke vorm en schepping in zich. Iedere vorm en schepping, ieder mens heeft een nulpunt in zich. Als je kijkt naar schepping, dan bestaat de kern van ieder kleinste deel uit leegte. Daar is ‘niets’ en dat is in alles aanwezig. Dus daarin is alles ook met elkaar verbonden. Om het contact hiermee te bereiken moet je de weg naar binnen gaan, je verinnerlijken, want dat wat vanuit de Big Bang zich naar buiten keerde moet, om de kern te bereiken, zich ook weer naar binnen keren. We zijn een naar buitengekeerde vorm die als opdracht heeft om te verinnerlijken en weer buitenstebinnen te worden. Wat eerst binnenstebuiten was dient dus weer buitenstebinnen te worden. Daar is maar één weg voor: daarvoor dien je alles weer naar stilte en leegte te brengen. Want leegte is stilte en stilte is leegte. Is in wezen geen beweging, geen rimpeling. Is alleen potentie en een Bewustzijn van de Grote Geest daar achter, de Maha Schepper. De Ene Wiens Naam Niet Genoemd Kan Worden. Alles wat vanuit het Nulpunt naar buiten is gekomen mag een naam hebben. Sat Nam, Uw naam is Waarheid. Naar binnen keren. We doen dit regelmatig in het dagelijkse leven. Als iemand wat zegt en je wilt het begrijpen, dan keer je naar binnen om daar het antwoord te vinden. Dan denk je daarover na. Dat is naar binnen keren, waarbij je het denken en concentratie gebruikt. Als je een gevoel hebt, dan is dit eveneens een rimpeling in die oceaan van stilte: dat is een beweging om je gevoel te willen begrijpen. Dus je bent met iets bezig, actief. Er is een vorm waarbij je je nog meer kunt verinnerlijken om het voelen en het denken naar de grote stilte te brengen om uiteindelijk tot het nulpunt te komen. Dat is niet zo gemakkelijk, want hoeveel rimpelingen moet je daarvoor tot stilte brengen? We zitten in niets anders dan rimpeling, energiebeweging. De lucht om je heen trilt, alles beweegt en alles zit in beweging. Dus je moet in een atoom keren en in de kern van die atoom om in de Leegte van het nulpunt te komen. Dus je moet van het grote naar het kleine, het allerkleinste, een element van het kleinste, om daarin het grote, het Al, te ontdekken. Dat betekent dat je al je zintuigen stil moet leggen. Elke zintuig is gewoon veel rimpelingen op te vangen en creëert rimpelingen in de Oceaan van Stilte en Vrede. De zintuigen ruiken, proeven, zien, voelen, horen en denken. Door de weg naar binnen kom je met de Leegte in contact. Buiten meditatie om, waardoor je het nulpunt wordt, kun je tóch contact maken met het nulpunt, n.l. door het hele denken af te zonderen van alles wat er om je heen gebeurt en te concentreren op Leegte. Of via je gevoel, in het grootste vertrouwen en het besef dat er een grond voor je bestaan is, door middel van overgave aan geestelijke leiding: dan kom je óók in contact met het nulpunt. Dan gebeurt dit via je Ware Zelf, via je Atman, via het contact met je ziel. Als je mediteert volgens de yoga, dan mediteer je op een centrum in je hoofd. Daar verschijnt op een gegeven moment, als je vordert in meditatie, een zwarte lingam. Dat is een lange zwarte ovale vorm wat staat voor Goddelijke potentie. Het is een teken dat je vordert op het pad van meditatie. Het is een enorme creatieve kracht en een teken dat je al contact hebt met nulpuntenergie. Vorder je verder in meditatie dan wordt op een gegeven moment de zwarte lingam een verlichte ofwel lichtlingam. Plus en min: donker en licht. Tegenovergestelde delen, het tegendeel of complementaire deel is aanwezig. Daarna kunnen deze twee lingams in elkaar oplossen en dan is het nulpunt in de bindu geopend en vrij om Goddelijke nectar om te zetten in scheppingskracht. Op een dergelijk moment kun je ook een kundalini ervaring hebben en de ervaring hebben van oplossen in de Leegte.

Met het nulpunt gaan wij werken. Het nulpunt wordt een draagvlak van WLD en zal altijd een geleider zijn voor het overdragen van inwijdingen en healing. En dat alleen maar op één draagvlak: een onvoorwaardelijk vertrouwen. Het vertrouwen dat al wat is uit de leegte voortkomt en doorstraald wordt door de kracht van de Ene, de potentie van de Ene, het Bewustzijn van de Ene en alle liefde dat in elke vorm aanwezig is, de liefde van de Ene. Alle wijsheid die daarin vertegenwoordigd is, is de wijsheid van de Ene. En alle blauwdrukken, die in eerste instantie al gevormd werden vanuit de oorsprong zijn daar ook in aanwezig. De oorsprong van leven, mijn allereerste droom. We gaan dus ook werken met tachyonenenergie. Dat roept de vraag op: hoe komt je daar nu mee in contact? Hoe gaat dat het gemakkelijkste? Moet je daar constant voor mediteren? Nee, het zit in de staf. De staf wordt onder geestelijke leiding en op het juiste moment gemaakt.

- Vraag: waar komt het woord tachyonen vandaan?
Antwoord: uit de kwantummechanica. Het komt uit het Grieks en betekent ‘sneller dan het licht’. Het is gigantisch sneller dan het licht. Het wordt alleen bewogen door bewustzijn. Jaren geleden, tijdens een vakantie op Cyprus, zag ik deze kracht in het universum en ik wist op dat moment dat de naam ervoor tachyonenergie is. Als het zich beweegt via bewustzijn kan het alleen maar vele malen sneller dan het licht zijn.

- Vraag: hebben ze het kunnen meten?
Antwoord: ze hebben het zeker vanuit de kwantumtheorie kunnen vaststellen, want daaruit is de kwantummechanica ook voortgekomen. Er wordt bij atoomfusie mee gewerkt, bij deeltjesversnellers. Ik ken iemand die werkzaam is in een atoomcentrale waar ze werken met deeltjesversnellers en kwantumenergie. Ze kennen daar een ‘absoluut nulpunt’. Wat ze hiermee nog kunnen meten is iets tot de 16e macht. Dat is ook een basis voor tachyonenergie. De 16e macht zit in elke schepping, elke vorm wat in de natuur aanwezig is. Elke boom, elke plant, elk blad, elk korreltje zand of grond, elk dier, elk mens et cetera. Vanuit de pendelcursus weten velen al dat de 16-trilling te maken heeft met het creëren van goud, wat het creëren van Goddelijke wijsheid is. Je kunt met iets van 16 in getal het bewustzijn van goud en Goddelijke wijsheid creëren. Dit gegeven heb ik ook in de staf gebruikt.

De Staf
In de staf zijn 16 nulpunten aangebracht. Wat is nu de kracht van een nulpunt?
We gaan uit van het volgende gegeven:
- Alles in het universum wordt in beweging gebracht door iets van buitenaf, van het binnenste dat naar buiten ging. Dus: ‘iets’ van buitenaf werkt naar binnen toe.
- Dus: alles beweegt en wordt in beweging gezet door iets van buitenaf.

- Vraag: Als wij het hebben over energie, wat is dan eigenlijk energie? Wie weet dat?

Antwoord: een trilling.

Ja, het trilt en kan trillen op heel veel niveaus.

Antwoord: licht.
Ja, maar dat is ook trilling.

Antwoord: bewustzijn.

Bewustzijn! Oké, we komen nu op de kern. Er kan geen energie zijn zonder dat er bewustzijn is. En wat doet bewustzijn? Het geeft informatie en daardoor is er energie. Dus energie is er niet zomaar, ontstaat niet uit zichzelf, nee, wordt altijd geactiveerd doordat er een bewustzijn is, informatie gegeven wordt en dán pas is er energie. In alles wat er is. Als iemand wat maakt stopt deze persoon er bewustzijn en informatie in en dan is er energie. In alles.

- Vraag: gebeurt dat niet onbewust.
Ja, dat denk je. Maar zelfs het onbewuste heeft informatie vanuit je onderbewuste én je bovenbewuste.
Alle energie die er is, is in feite geen vrije energie, dat is onmogelijk. Als wij praten over vrije energie, is het geen vrije energie. Alleen het bewustzijn kan vrij zijn, waardoor er vanuit het vrije bewustzijn neutrale informatie gegeven kan worden. Hierdoor ontstaat er energie uit een vrij bewustzijn, maar zelfs dan is de energie niet vrij. Want er komt altijd informatie in. Ook al is het neutrale informatie: het is en blijft informatie en energie die wat gaat doen. Op die manier kan er wel een vrije stroom ontstaan.

- Vraag: Maar onder welke condities ontstaat deze?
Je kunt alleen maar vrij bewustzijn en vrije informatie geven vanuit het nulpunt, want dan ben je in contact met de Leegte en de Grote Geest daarachter. Allen vanuit je Ware Wezen kun je dan creëren.

- Vraag: Maar hoe creëer je nu vanuit het nulpunt?
Als je contact kunt maken met het nulpunt is dat een prachtige eigenschap, maar dan is er in feite nog niets. Denk aan wat ik zei: alles komt pas in beweging door iets van buitenaf. Er moet dus informatie gegeven worden! Eerder komt er uit het nulpunt niets! Want het is Niets: alles is daar in volmaakte eenheid in elkaar opgelost. Potentie en dynamiek zijn er wel in aanwezig: want dat is er vanuit de Grote Geest, de Ene Wiens Naam we niet kunnen noemen, ingebracht.

De wil op zich is nog niets. Waar komt je wil vandaan?
Hoe ontstaat wil? Bewustzijn en informatie. Je zuivere ‘ik’ is de transmitter daarvoor.
Dus je hebt zonder meer je zuivere, hoogste ik-krachten nodig.
Wat ga je dan doen vanuit de ik-kracht die nodig is om informatie vanuit je vrije bewustzijn te geven aan het nulpunt om iets te gaan creëren. Wat houdt dit nu eigenlijk in? Wie weet dit?

Antwoord: dat je zelf scheppend bent.
Ja, dat je medeschepper wordt. En dat is de kern van White Lotus Divinity. Wat ik zelf al doe vanuit het overdragen van inwijdingen en in alles waarin ik mij beweeg, wordt nu voor jullie theoretisch begrijpbaar. Ik dank jullie voor je aanwezigheid en de mogelijkheid hierdoor om dit uit te kristalliseren en begrijpbaar te maken. Dus ook dit is een gegeven dat ‘iets’ van buitenaf het binnenste in beweging zet. Prachtig als je dit gaat begrijpen.
Je wordt dus medeschepper met de Schepper. Je schept werkelijkheden naar jouw bewustzijn dat zich beweegt in het Grote Bewustzijn en daardoor geïnspireerd wordt. Dat geeft ook een grote verantwoordelijkheid. Geeft een bewustheid van weten waar je mee bezig bent en daarom doen jullie ook van alles in het leven om jezelf te leren kennen, bewust te worden van je motivaties, zodat je de bewustheid krijgt om medeschepper te zijn met de Schepper. Dat is ook als geboorterecht aan de mens gegeven. Maar alleen in de leiding van de Grote Geest van Al Wat Is: die geeft je de gelegenheid om medeschepper te zijn. Alles wat je niet vanuit het nulpunt doet, is het kanaliseren van de al aanwezige energie. Als je healt vanuit de Engelen, vanuit Reiki, ben je meestal alleen bezig met het kanaliseren van de al aanwezige energie naar een harmonieuze of hogere trilling. Maar we gaan hierin een stapje verder, een stapje dieper naar binnen, naar de oorsprong van leven, om vanuit die energie inwijdingen te geven en te gaan healen.

Vanuit White Lotus Divinity, en ik hoop ook in je dagelijkse leven, ga je bewust om met creëren vanuit de Leegte van een nieuwe Aarde en een nieuwe wereld. We bewegen ons n.l. niet met energie die al aanwezig is, we gaan creëren vanuit de blauwdruk van de Schepper van wat het doel is van de Aarde en dat is dat de Aarde een heilige planeet wordt. Ik ben heel blij dat hier een aantal mensen aanwezig zijn die ook in de meditatiegroep zitten, want ook daarin kun je vanuit dit gegeven heel veel mee doen. Jaren geleden, in 1999 is er al een overdracht over Sanat Kumara geweest die ik ook in jullie boekje gezet heb. Mijn trilling is bestemd voor deze meditatiegroep met een eigen missie. Daarin werd het al gezegd. Vele overdrachten zijn er geweest die begonnen met ‘Vader van mijn lichaam, Vader van mijn ziel, Vader van mijn geest, in u alleen kan ik bestaan, u bent de grond van mijn bestaan. Dat ging ook over Sanat Kumara. Nulpuntbewustzijn is kwantumbewustzijn. Is bewustzijn van de tachyonenenergie. Een aantal jaren geleden had ik een boekje over tachyonenenergie meegenomen op vakantie. Er zijn zelden boeken die ik van voor naar achter helemaal uitlees, want als ik iets lees in een boek kan ik over één woord of zin soms jaren mediteren. Ik vond dit boek heel interessant en heb het helemaal uitgelezen. Ik kende de energie al. Ik had het ook al eerder gezien. Mijn partner, Edo, had tijdens de vakantie een hyper vanuit diabetes. Dat is een hoge suikerwaarde waar hij niet gemakkelijk uitkomt en wat ook vrij lang kan duren, soms weken voordat dit normaliseert. Edo zat vrij hoog in zijn suikerwaarde waardoor zijn geheugen wegviel. Ik vroeg hem toen: zal ik de blauwdruk van jouw alvleesklier met tachyonenenergie instralen. Laat ik het eens proberen. Dus ik ging in de staat die ik goed ken, de leegte. En nu komt het: ik geef informatie, want daar draait het om.
Ik geef dus iets van buitenaf, vanuit mijn bewustzijn, om iets in de leegte in beweging te zetten en daardoor energie te creëren en in beweging te zetten. Ik vroeg tachyonenenergie, ik vroeg de bron die ik nodig had, ik vroeg de blauwdruk, de tachyonen, van zijn alvleesklier. Ik legde mijn hand op zijn alvleesklier en nam waar dat mijn hand en arm opgelost waren in niets en hij schoot direct van een hyper naar een hypo: dat is een heel lage suikerwaarde. Maar dat was geen probleem, want daar komt hij altijd snel uit. Dit was mijn eerste kennismaking met het feit dat contact met de Leegte en het aanroepen van de Bron die nodig is werkelijkheid wordt.

De WLD Healingstaf wordt door mij via een puja opgeladen met alle symbolen en bronnen die ik weet en ken, plus wat vanuit de Grote Geest van Al Wat Is, de Meesters van Licht en Wijsheid, Sanat Kumara en de Engelenhiërarchieën er aan toegevoegd wordt. Al deze symbolen en bronnen, waar ik vanuit mijn innerlijke waarheid vertrouwen in heb, heb ik op papier gezet zodat jullie er kennis van kunnen nemen. Eén keer je ogen er overheen laten gaan is voldoende. Bron van Liefde, Bron van wil, Bron van waarheid, Bron van healing, Bron van begeleiding en gronding. Die roep ik voor vandaag aan. Er zitten 16 leegtegebieden ofwel nulpunten in de staf. Dus deze bronnen komen vrij. Vanuit het kwantumbewustzijn, vanuit het nulpuntbewustzijn hebben jullie maar één opdracht: je zit hier niet voor niets. Het is een teken dat je ergens in jou aan het zoeken bent naar deze vorm, naar deze informatie.
Het enige wat je hoeft te doen is gegrond zijn en in het hier en nu aanwezig te zijn.
Gegrond zijn. Gronding is dus het enige wat van belang is. Vandaag leren jullie een nieuwe healing techniek die heel krachtig is. Waarbij de andere technieken niet weg zijn, alleen vul je het anders in. Iedere ziel op aarde heeft een opdracht vanuit Sanat Kumara vanaf een bepaalde bewustzijnshoogte,want dan pas gaat het contact hiermee leven. Het levende water, dan wordt het levende energie. En dat is mede lichtwerker zijn in het in trilling omhoog brengen van het lage planetaire leven. We zijn nu eenmaal onderdeel van het planetaire leven. Wees daar bewust van.
Velen zijn in deze tijd aan het zoeken naar contact met verre sterrenstelsels en natuurlijk hebben die invloed op ons. Want we razen door het universum heen, in het melkwegstelsel, door allerlei andere universa heen. Maar we zitten in dit universum waarbij de centrale zon van de Plejaden de ziel van onze zon is, terwijl onze zon de ziel van het planetaire leven is en het planetaire leven is weer de ziel van Sanat Kumara en Sanat Kumara is weer de Maha Guru van elk levend schepsel hier op aarde die zich beweegt naar zelfrealisatie. En de hele planeet en het planetaire leven in een zodanige trilling en vibratie te brengen dat de nieuwe aarde ontstaat en dat is dan de aarde die weer een heilige planeet
is. Onthoud die volgorde.

Dit betekent: wil je met buitenplanetaire, de vele buiten dit zonnestelsel aanwezige bewustzijnsvormen, in contact komen, dan ben je alleen beschermd als je dit doet onder de leiding en bescherming van de Christus en Sanat Kumara. Dán alleen ben je beschermd. Vergeet dit niet! Je taak is hier! Er zijn heel veel universa en bewustzijnsvormen die de krachten van de niet gegronde, de niet in het hier en nu aanwezige mensen, gebruiken voor hun eigen doel en missie in een heel ander zonnestelsel en soms zelfs in een heel ander universum. Vergeet je taak niet om deel te zijn,  mede schepper te zijn hier, waardoor je zoveel krachten ontwikkelt dat je daarnaast óók op andere plekken of in andere universa medeschepper kunt zijn. Maar hier op aarde ligt een taak waarin je de verantwoordelijkheid leert, de liefde ervan leert door de weg van de ervaring. Alleen door ervaring bouw je krachten op die je elders niet kunt opbouwen. Ik kom hier zeker nog op terug.

Wat ik aan al degenen die een WLD inwijding ontvangen extra mee wil geven is een afstemming op Sanat Kumara. Deze heb ik zelf al vele levens terug ontvangen op een moment van het diepste lijden. Dit is voor mij heel begrijpelijk, want soms gaat in het diepste lijden het Oog van Waarheid open. Het lijden was zo diep en de marteling was zo groot dat er maar één weg overbleef: naar de Schepper, Instandhouder en Vernietiger van dit planetaire leven. Daarin vond ik het weten en onderging ik een inwijding in het bewustzijn van Sanat Kumara in het diepe besef wat het is om uit te stijgen boven het lichaamsbewustzijn en te verblijven in de opperste leegte en gelukzaligheid. Op een dergelijk moment breng je tevens veel van het lagere planetaire leven naar een hogere trilling.
Plus en min. Dit was geen vlucht, maar een bewuste daad. Het gaat allemaal om bewustzijn en bewustheid. Dat je daden bewust gedaan worden. Dán zijn het inwijdingen, in welke laag dan ook. Er bewust van zijn. Weten wat je doet, waarom je het doet en waarvoor je het doet.

- Vraag: betekent het dat je dan toch in het lijden moet gaan zitten of trek je je dan terug naar je nulpunt.

Antwoord: Het lijden werd totaal en bewust ervaren en daarna vanuit contact met het Hoger Zelf overstegen. Je kunt niet vluchten van het lijden. Het is een onderdeel van aanwezig zijn op deze aarde. Om te weten wat het lijden is en wat een noodlijdend mens ondergaat, dien je het lijden te kennen. Zelfs al ben je een sterrenkind en heb je altijd het licht bij je gehad en ben je altijd het licht geweest, tóch dien je, om in deze aarde evolutie een ander te kunnen begrijpen en bij te kunnen staan, het lijden te kennen en dat kan alleen door middel van de directe ervaring. Ook dien je te weten waarom je het licht hier brengt. In een wereld van actie en reactie, van plus en min, ontkom je niet aan het lijden. Maar je kunt wel krachten, begeleiding, leiding en het Hoger Zelf ervaren waardoor het lijden verlost en overstegen wordt. Je komt dan in contact met hogere bewustzijnsgebieden waarin je inwijdingen krijgt. Dat kan alleen plaatsvinden door er niet van weg te vluchten, maar door dat wat ervaren wordt volledig te accepteren. De Egyptenaren deden dit ook: in een vorm van ingewijd worden in een sarcofaag. Het afgesneden worden van de buitenwereld, ook van de zintuigen, want op een gegeven werken je zintuigen niet meer omdat je stikt en het bewustzijn verliest, en op zo’n moment de sprong te maken naar waarbij je los komt van het lichaamsbewustzijn en aan het zilveren koord uit het lichaam gaat om van daar uit in het hogere bewustzijnsgebied te verblijven. Dit is ook een yogi staat. Op het moment dat de sarcofaag dan open gaat keer je weer terug in je lichaam. Velen hebben deze inwijding niet volbracht en zijn in de sarcofaag gestorven.
Die hadden hiervoor nog niet het bewustzijn en het vermogen voor bereikt. Die hadden ook dat vertrouwen nog niet. De grond van alles is natuurlijk je vertrouwen in de krachten en de mogelijkheden die er zijn. Alles is mogelijk en ergens weten we dit allemaal van binnen, maar het in praktijk brengen is wat anders. Lijden op aarde is betrekkelijk. Alles is relatief. Je zit nu in dit leven, terwijl je in een ander leven misschien de verschrikkelijkste dingen meemaakte. Je hebt daaruit wel een essentie aan inzicht meegenomen.

Ik realiseer me dat wat ik breng in de White Lotus Divinity veel vraagt van het bewustzijn van de Masters. Het vraagt dus zeker een bepaalde bewustheid als basis om hierin werkzaam te kunnen zijn. Het zal allemaal een plek krijgen in het geheel. Ik ben alles nu alleen maar aan het uitkristalliseren omdat jullie alle Amrita Inwijdingen ontvangen hebben. Dit is een logisch gevolg zodat jullie weten met wat voor energie je te maken hebt.

- Vraag: als je zegt dat er iets nieuws gecreëerd wordt, wat creëer je dan: creëer je dan leegte bij die ander?

Antwoord: Nee, zeker niet. Wat ik al eerder zei: je bewustzijn wordt vanuit het nulpunt of de Grote Leegte gevormd. Nú bv. krijg je al een enorme vorming vanuit het contact met het bewustzijn dat er een nulpunt of leegtegebied is. M. zei daarom al dat ze alles hierover het liefst op papier wil hebben. Dat heeft te maken met het feit dat er kennis van nemen en bewust van zijn hoe je de juiste informatie en invocatie kunt geven aan het nulpunt, waarin de bron van Al Wat Is en dus ook van de oorsprong van leven als zaad aanwezig is, iets op gang en in werking zet waardoor via de tachyonen de blauwdruk van schepping geactiveerd wordt. Op dat moment ontstaat er nieuwe energie.

- Vraag: Dat gebeurt eigenlijk onbewust?

Antwoord: Nee, dat doe je bewust.

- Vraag: Dus je gebruikt dan een vermogen?

Antwoord: Nee, het heeft niets met vermogens te maken. Het is mooi als je het vermogen hebt, maar het is puur aanroep, of wel invocatie, en het vertrouwen hebben dat door aanroep de krachten, potentie, bewustzijn, Wil, Liefde en Wijsheid van de Ene in de tachyonen vrijkomen. Je gebruikt dit in healing en in inwijdingen. Als j het daarnaast ook in je dagelijkse leven gaat gebruiken, op de momenten dat het relevant is, dan is dat fantastisch. Op de momenten dat het echt nodig is ben je er met je bewustheid bij.

- Vraag: Het is een aanroep?

Antwoord: Ja, het is een aanroep aan de Bron van Liefde, de Bron van Wil, de Bron van Wijsheid, de Bron van Healing, de Bron van Begeleiding en Gronding. Er zijn nog veel meer Bronnen.

- Vraag: Dat werkt dan als het ware door jou heen?

Antwoord: Ja, dat werkt door je heen. Je richt de aanroep naar de Leegte, het nulpunt en dan komt het in de ruimte vrij. Dat heeft te maken met het ontwijfelbare vertrouwen en geloof dat het gebeurt. Jezus werkte met exact hetzelfde bewustzijn en dezelfde energie, evenals de Boeddha. Zij werkten hiermee. Ook Jezus zei: ‘uw geloof zal u genezen en bevrijden’.

- Vraag: Heeft dit ook te maken met de Goddelijke Straal die je bij het readen aanroept?

Antwoord: De Goddelijke Straal is een al gecreëerde vorm en komt vanuit de Oerzon, via de Zon, via het Licht van je Atman naar binnen. De Goddelijke Straal is echter in de Leegte aanwezig vanuit de Grote Geest daarachter, het Bewustzijn van de Ene. In de methode van White Lotus Divinity ga je rechtstreeks naar de Leegte. Je dient dit altijd te doen vanuit je Hoger of Ware Zelf en je maakt hierbij in wezen ook gebruik van je Goddelijke Straal. Dit geeft je stevigheid. Je kunt de Goddelijke Straal aanroepen, net zoals je je Hoger Zelf of Atman aanroept. Dus je blijft aanroepen, maar beseft nu dat je rechtstreeks het nulpunt of de Leegte aanroept. Je gebruikt dan niet de al aanwezige energie, je kanaliseert niet iets van jezelf of van anderen, of astrale projecties die in de ether hangen, of astrale wezens die denken dat ze de Christus zijn, maar je kanaliseert direct vanuit het Nulpunt, waar dus de oorspronkelijke ideeën aanwezig zijn van je Goddelijke Straal, de Atman, de Christus, de Boeddha, Sanat Kumara, gronding, healing, kortom van alle waarheden die er zijn. Waarheden
die vorm gekregen hebben of nog vorm zullen krijgen op welke laag dan ook.

Is je huidige lichaamsvorm een absolute waarheid? Nee, een relatieve, want de vorm verandert van leven tot leven, maar je hebt een lichaam nodig om je op aarde te manifesteren als mens. We zijn niet van de aarde, we zijn op de aarde, ín een lichaam. De grond voor je evolutionaire bewustzijn vind je in Sanat Kumara die de blauwdruk van de evolutie van de aarde en de mensheid onder zijn hoede heeft. De grond voor je ziel vindt je in het Christus bewustzijn. De grond voor je Wijsheid vindt je in de Boeddha. Daarnaast heb je nog de Kosmische Boeddha’s die bv. weer Sanat Kumara, de Christus en Gautama Boeddha instrueren. De directe verbinding met Sanat Kumara helpt je om jouw planetaire leven te vervolmaken. Dus leg ook de verbinding naar Sanat Kumara die de leiding over heel het planetaire leven heeft. Een boodschap die ik gekregen heb via Malva Meditatie was: de Schepper, mijn Heer en Meester, heeft deze persoon op de aarde neergezet. De Logos van de planeet aarde, die door velen als niet belangrijk wordt geacht, is voor deze persoon belangrijker dan om het even wat. Op de aarde zal de uitkristallisatie plaatsvinden, waarna ongeacht de stand der sterren terugkeer naar het universum mogelijk is. Ik bepaal dus mijn eigen dood, dat weet ik al heel lang. Nu ben ik de Logos
van de planeet aarde aan het uitkristalliseren. Ik besef steeds meer hoe belangrijk dat is. Het woord, het scheppingswoord, is gegeven aan Sanat Kumara. Maar ook aan ieder van ons. Ons is het woord gegeven. Dat betekent dat we kunnen scheppen door middel van het woord. Via de juiste aanroep en het juiste woord. Hoeveel lege woorden zijn er niet, waar geen energie in zit, waar niets uit ontstaat. Dit zijn woorden waardoor je medeschepper gaat worden, waardoor creatie plaats kan vinden. Natuurlijk werken we daarnaast ook nog met de al aanwezige energie die je kanaliseert naar een harmonieuze of hogere trilling, want dat is mede een taak van je. Lichtwerker zijn. Als je de Helende Engelen aanroept, dan werk je met al aanwezige energie die door jou gekanaliseerd wordt. Vanuit het nulpunt kun je DNA healing doen. Nulpunt is nulpunt, daar zit alles in. Ook datgene wat nog verder gaat dan DNA healing. Nulpunt kan n.l. vanuit bewustzijn ‘bewustzijn’ scheppen! Direct het bewustzijn van mensen aanspreken!
Dat is heel subtiel en daardoor kunnen dingen veranderen en vernieuwen.

- Vraag: Als je vanuit het nulpunt werkt kun je dan je aura goed neerzetten?

Antwoord: Kijk, wat ik nu doe is mijn aura naar buiten uitspreiden. Dat kan ook niet anders, want ik ben iets naar buiten aan het uitbrengen. Als je verinnerlijkt, dan trek je alles naar binnen. Het buitenste trek je naar binnen. Dus ook je aura gaat naar binnen, wordt compact. Hoe meer en beter je je aura naar binnen kunt trekken, des te meer je ook naar buiten uit kunt spreiden. Je trekt je bewustzijn naar binnen en spreid je bewustzijn naar buiten uit. Dat is wat anders dan door paniek of door een shock, waardoor een explosie en implosie plaats kunnen vinden.