White Lotus Divinity Almere

1-Muladharachakra

(c)Amrita-1_Muladharachakra

2-Svadhisthanachakra

(c)Amrita-2_Svadhisthanachakra

3-Manipurachakra

(c)Amrita-3_Manipurachakra

4-Anahatachakra

(c)-Amrita-4_Anahatachakra_j.peg

5-Vishuddhichakra

(c)Amrita-5_Vishuddhichakra

6-Ajnachakra

(c)Amrita-6_Ajnachakra

7-Sahasrara

(c)Amrita-7_Sahasrara

Inwijdingen

  • Eerste inwijding

Inwijding: opbouw en healing van lichtlichamen corresponderend met Muladharachakra, Svadhisthanachakra en Manipurachakra vanuit de Lichtdimensie.

Het energieveld wordt geopend voor de universele helende energie, de Atman (Lichtbron of Essentie) en de aarde-energie.

 

Onder meer worden de volgende onderwerpen behandeld:

- Afstemming op Ma-energie (© Amritananda)

- Betekenis van de astrale sferen en contact maken met de eigen sfeer

- Standaardmethode voor gronding en healing, uitbalanceren van aura en chakra’s

- Er worden twee inwijdingsymbolen meegegeven

  • Tweede inwijding

Inwijding: opbouw en healing van lichtlichamen corresponderend met Anahatachakra en Vishuddhichakra vanuit de Lichtdimensie. Aansluiting op de Lichtbron in het hart en activering van de thymusklier. De tweede inwijding vergroot de mogelijkheid om helende energie aan te trekken, licht te scheppen en te werken met licht en vergroot de kracht in de handen om universele helende energie, kleur en licht door te geven.
De volgende onderwerpen worden behandeld:

- Werken met Ma-energie
- Bija mantrameditatie en Mahamantra AUM
- Kwantum Energie Healing en afstandgenezing
- Er worden twee inwijdingsymbolen meegegeven

 

  • Derde inwijding

Inwijding: opbouw en healing van lichtlichamen corresponderend met Ajnachakra en Sahasrara vanuit de Lichtdimensie. Het energieveld wordt geopend voor universele eenheid, de Atman (Lichtbron of Essentie) en de aarde kundalini. Nulpuntenergie en Sanat Kumara. Afstemming op de WLD Healingstaf.
De volgende onderwerpen worden behandeld:
- Engelenhiërarchieën en de Kamers van Heling
- Handlegging voor zuivering van de Hogere Wil
- Uitbalanceren aura en chakra’s, opbouw van astraal en mentaal schild
- Afstemming op de Healingstaf en werken met de Staf

 

  • Vierde inwijding

Inwijding op de buitenzintuiglijke monadische chakra’s: 8e chakra (chakra van de Hoger menselijke ziel), 9e chakra (chakra van het Hoger Zelf of van de geestelijke ziel), 10e chakra (chakra van de hemelse mens en de Logos van de Aarde) en de staf vanuit de Lichtdimensie. Afstemming op het geven van diksha’s, bestemd voor healing en kleine inwijding.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

- Werken met Ma-energie
- Het pellen van beperkende energielagen
- Entiteiten of geloftes verwijderen
- Opbouw van de Antahkarana (lichtbrug) van 8e t/m 10e chakra
- Het geven van een diksha

 

  • Vijfde inwijding – Mastergraad

Deze inwijding wordt overgedragen na het volgen van Amrita Inwijdingen IV en V.

De Grandmaster, Sri Mahant Sadhvi Amrityananda Giri bepaalt of men geschikt is als WLD Master. De Master inwijding wordt dan overgedragen via een persoonlijke inwijding.

De kosten hiervoor bedragen inwijding € 300,– plus de aanschaf gegraveerde Od ca € 235,–.

De volgende onderwerpen worden behandeld:
- Inwijding en afstemming op Sanat Kumara
- Afstemming op het Od
- Het geven van WLD inwijdingen
Na deze bekrachtiging kun je als Master anderen in WLD inwijden.
Het Master certificaat wordt ondertekend door de Grandmaster.

Het contact met de Grandmaster blijft voor de Master aanwezig.