White Lotus Divinity Almere

1-Muladharachakra

(c)Amrita-1_Muladharachakra

2-Svadhisthanachakra

(c)Amrita-2_Svadhisthanachakra

3-Manipurachakra

(c)Amrita-3_Manipurachakra

4-Anahatachakra

(c)-Amrita-4_Anahatachakra_j.peg

5-Vishuddhichakra

(c)Amrita-5_Vishuddhichakra

6-Ajnachakra

(c)Amrita-6_Ajnachakra

7-Sahasrara

(c)Amrita-7_Sahasrara

Home

 

In deze tijd worden vele inwijdingswegen aangereikt en kenbaar. White Lotus Divinity (WLD) Initiations kent daarin een unieke plek. Deze diepgaande inwijding is uitgekristalliseerd door Grandmaster Sri Mahant Sadhvi Amritananda Giri. In WLD zijn de in haar geïntegreerde verbindingen met Christus, Boeddha, Brahma, Vishnu en Shiva, Meesters van het Licht, Mahatma energie, Michaëlinwijding, Aartsengel Uriël, Shamballah, de Atlantische Meester Ishtar (Hoeder van het octaëder, kracht van Zon-Maan bij de Essenen), Sirius en Sanat Kumara samengebracht.

Vanuit ‘De Ene’ komen deze Lichtkrachten samen en de vereende kracht wordt in elke inwijding ‘naar maat en getal’ en evolutieniveau overgedragen. Hiervoor worden op de persoon afgestemde symbolen als één enkele kracht ontvangen, waardoor men aansluiting krijgt op de blauwdruk van healing, transformatie, transcendentie en lichtlichamen, terwijl tevens buitenzintuiglijke monadische chakra’s geactiveerd worden.

WLD stimuleert en activeert contact met de Atman, waardoor men als Lichtbron en Bron van Liefde werkzaam kan worden. De Antahkarana (brug tussen persoonlijkheid en kosmos) wordt opgebouwd, hersencentra worden geactiveerd en in trilling verhoogd voor de ‘I Am That I Am’ (Soham).

Toewijding aan de zuivere kern, wijding aan het Plan der Meesters dat het Goddelijk Plan dient, zal de Impuls geven om dit Pad van Inwijding te gaan, van waaruit een basis van Licht, Liefde, Kracht en Wijsheid gecreëerd wordt.

Door activering van het contact met de Atman (Hoger Zelf) worden diepe inzichten en het ‘Ken Uzelve’ gestimuleerd. De Atman en het Pad van Dienstbaarheid kunnen hierdoor manifest worden.

 

 

Spirituele Methode

White Lotus Divinity is een prachtige aanvulling op andere inwijdingen zoals Reiki. De verbinding met de Atman wordt geactiveerd en gegrond waardoor een diepe verbondenheid wordt ervaren met het innerlijke zelf, de Bron van Licht en de Aarde. De Stafhealer is geïnitieerd in het hanteren van de WLD staf, een zeer krachtig spiritueel healing instrument waardoor zowel Goddelijke als aarde-energie stroomt. In WLD wordt men in de 3e inwijding ingewijd in Stafhealing.

Via de healingstaf, ontvangen en gemaakt door Amritananda, worden specifieke Goddelijke Bronnen aangeroepen. De healingstaf, ook wel Amritadanda genoemd, heeft een krachtige zuiverende, ontladende, grondende en transformerende werking door middel van kwantumenergie en tachyonenenergie. De staf wordt geleid door Sanat Kumara en is werkzaam vanuit nulpuntenergie, waardoor elke Goddelijke bronenergie aangeroepen en geactiveerd kan worden. Het is werken met de Grote Geest of het Grote Bewustzijn van ‘Al Wat Is’ achter de ledige ruimte (leegte) om daar vanuit je eigen werkelijkheid in alle dimensies te kunnen scheppen. De Oerbron en Omnicreativiteit worden hierin in beweging gezet, geactiveerd.

De Master opent zich voor het ontvangen van op de persoon afgestemde inwijdingsymbolen waardoor elke inwijding uniek, krachtig en prachtig is. De Master hanteert hiervoor het Od ©, een inwijdingsinstrument dat opgeladen is met vele Licht- en inwijdingsymbolen. Het Od is vanuit de Christus aan Amritananda overgedragen en is specifiek werkzaam tijdens het geven van inwijdingen. De Master is geïnitieerd in het Od, waardoor alle ingebrachte lichtsymbolen actief kunnen worden. Het Od brengt een krachtige storting van verlichtingsenergie en healing over waarin atomen en bewustzijn geactiveerd en in trilling verhoogd worden.

In elke inwijding worden naast de chakra’s van inwijding telkens ook Sahasrara, Anahatachakra en de voet en hand chakra’s bekrachtigd en verbonden met de Lichtdimensie en de Universele genezende energie. Het is een energie met onbegrensde toepassingsmogelijkheden. WLD omvat Ma-energie, Kwantum Energie Healing, Reiki, Amrita energie en Goddelijke energie, De genezende energie kan via handoplegging, de Staf en op afstand overgedragen worden. Door de sterke kracht van WLD duurt een behandeling korter dan bv. bij Reiki. WLD healing en Staf healing helpen het verder ontwikkelen van zelfbewustzijn, Buddhi en intuïtieve vermogens.

Bij elke inwijding worden, naast de specifieke chakra’s, telkens ook Sahasrara, Anahatachakra en de hand en voet chakra’s mee ingewijd.